துன்பப்பட்டவனுக்கே இன்பத்தின் அருமையை உணர முடியும். எவ்வித - கவுதம புத்தர்

துன்பப்பட்டவனுக்கே இன்பத்தின் அருமையை உணர முடியும்

துன்பப்பட்டவனுக்கே இன்பத்தின் அருமையை உணர முடியும்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

துன்பப்பட்டவனுக்கே இன்பத்தின் அருமையை உணர முடியும். எவ்வித முயற்சியும் இல்லாமல் பெறும் இன்பம் வந்த வேகத்தில் காணாமல் போய்விடும்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே