இன்சொல் மட்டுமே பேசுங்கள் - கிருபானந்த வாரியார்

இன்சொல் மட்டுமே பேசுங்கள்

இன்சொல் மட்டுமே பேசுங்கள்
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இன்சொல் மட்டுமே பேசுங்கள்

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே