பாவம் தரும் செயல்களை செய்வதற்கு அஞ்சுங்கள். இல்லாவிட்டால், - கவுதம புத்தர்

பாவம் தரும் செயல்களை செய்வதற்கு அஞ்சுங்கள்

பாவம் தரும் செயல்களை செய்வதற்கு அஞ்சுங்கள்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பாவம் தரும் செயல்களை செய்வதற்கு அஞ்சுங்கள். இல்லாவிட்டால், பழக்கத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவீர்கள்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே