தன்னுடைய புத்தகம், பெண், பணம் இவை பிறரிடம் - கிருபானந்த வாரியார்

தன்னுடைய புத்தகம், பெண், பணம் இவை

தன்னுடைய புத்தகம், பெண், பணம் இவை
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தன்னுடைய புத்தகம், பெண், பணம் இவை பிறரிடம் கொடுத்தால் போனது போனதுதான். ஒருவேளை திரும்பி வருவதாயின் புத்தகம் கிழிந்தும், பெண் மாசுபடிந்தும், பணம் அளவு குறைந்தும்தான் வரும்.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே