முதலை வாய்ப்பட்ட மணியை எடுத்து விடலாம். அலைபாயும் - கிருபானந்த வாரியார்

முதலை வாய்ப்பட்ட மணியை எடுத்து விடலாம்

முதலை வாய்ப்பட்ட மணியை எடுத்து விடலாம்
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

முதலை வாய்ப்பட்ட மணியை எடுத்து விடலாம். அலைபாயும் கடலையும் அப்புறமாகத் தாண்டிடலாம். பாம்பையும் மாலையாக கழுத்தில் அணிந்திடலாம். ஆனால் மூடனைத் திருத்த யாராலும் இயலாது.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே