இல்லாததைச் சொல்பவன் நரகத்திற்குப் போகிறான். ஒன்றைச் செய்துவிட்டு - கவுதம புத்தர்

இல்லாததைச் சொல்பவன் நரகத்திற்குப் போகிறான் ஒன்றைச்

இல்லாததைச் சொல்பவன் நரகத்திற்குப் போகிறான் ஒன்றைச்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இல்லாததைச் சொல்பவன் நரகத்திற்குப் போகிறான். ஒன்றைச் செய்துவிட்டு அதை, நான் செய்யவில்லை என்று பொய்யுரைப்பவனும் அவ்வாறே நரகத்திற்குச் செல்கிறான்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே