பொன் நாணயங்களை அடை மழையாகப் பெய்தாலும், ஆசைகள் - கவுதம புத்தர்

பொன் நாணயங்களை அடை மழையாகப் பெய்தாலும்,

பொன் நாணயங்களை அடை மழையாகப் பெய்தாலும்,
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பொன் நாணயங்களை அடை மழையாகப் பெய்தாலும், ஆசைகள் அடங்காமல் பெருகும்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே