துன்பங்களை வளர்ப்பதும் தனிமை தான் ; தணிப்பதும் - கண்ணதாசன்

துன்பங்களை வளர்ப்பதும் தனிமை தான்

துன்பங்களை வளர்ப்பதும் தனிமை தான்
ஆசிரியர் : கண்ணதாசன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

துன்பங்களை வளர்ப்பதும் தனிமை தான் ; தணிப்பதும் தனிமை தான்

கண்ணதாசன் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே