தியானத்தின் மூலம் ஞானம் கிடைக்கிறது. தியானத்தின் குறைவால் - கவுதம புத்தர்

தியானத்தின் மூலம் ஞானம் கிடைக்கிறது தியானத்தின்

தியானத்தின் மூலம் ஞானம் கிடைக்கிறது தியானத்தின்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தியானத்தின் மூலம் ஞானம் கிடைக்கிறது. தியானத்தின் குறைவால் ஞானம் குன்றிவிடுகிறது. திருப்திதான் பெருஞ்செல்வம்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே