பணக்காரனாய் சாக வேண்டும் என்பதற்காக வறுமையில் வாழ்வது - ஜீவெனால்

பணக்காரனாய் சாக வேண்டும் என்பதற்காக வறுமையில்

பணக்காரனாய் சாக வேண்டும் என்பதற்காக வறுமையில்
ஆசிரியர் : ஜீவெனால்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பணக்காரனாய் சாக வேண்டும் என்பதற்காக வறுமையில் வாழ்வது வடிகட்டிய முட்டாள்தனம்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே