நீ ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருந்தால் கவலையே வராது. - கன்ஃபூஷியஸ்

நீ ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருந்தால் கவலையே

நீ ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருந்தால் கவலையே
ஆசிரியர் : கன்ஃபூஷியஸ்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நீ ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருந்தால் கவலையே வராது. நீ அறிவாளியாக இருந்தால் குழப்பம் வராது. நீ துணிவுள்ளவனாக இருந்தால் அச்சம் வராது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே