பணத்திற்குக் கடல் நீரின் குணம் ஒன்று உண்டு. - ஷோப்பன் ஹொபர்

பணத்திற்குக் கடல் நீரின் குணம்

பணத்திற்குக் கடல் நீரின் குணம்
ஆசிரியர் : ஷோப்பன் ஹொபர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பணத்திற்குக் கடல் நீரின் குணம் ஒன்று உண்டு. கடல் நீரைக் குடிக்கக் குடிக்கத் தாகம் அதிகமாகும்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே