பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு பிறரிடம் கடன் கேட்கும் - பிராங்க்ளின்

பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு பிறரிடம் கடன்

பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு பிறரிடம் கடன்
ஆசிரியர் : பிராங்க்ளின்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு பிறரிடம் கடன் கேட்கும் போதுதான் தெரியும்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே