பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புறத் தள்ளிவிடும். - ஆலிவர் வெண்டல்

பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புறத்

பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புறத்
ஆசிரியர் : ஆலிவர் வெண்டல்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புறத் தள்ளிவிடும்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே