மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் மதியையும் கெடுப்பது மது. - தந்தை பெரியார்

மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் மதியையும் கெடுப்பது மது

மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் மதியையும் கெடுப்பது மது
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் மதியையும் கெடுப்பது மது.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே