துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு. ஆனால் - பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு
ஆசிரியர் : பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 3
Close (X)

பொன்மொழி

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு. ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே!

பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே