நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும் எப்போதுமே - அப்துல் கலாம்

நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும்

நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும்
ஆசிரியர் : அப்துல் கலாம்
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 2
Close (X)

பொன்மொழி

நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும் எப்போதுமே மண்டியிடுவது இல்லை.

அப்துல் கலாம் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே