கடலில் முழ்கினால் முத்து எடுக்கலாம்: கடனில் முழ்கினால் - பெர்னாட்ஷா

கடலில் முழ்கினால் முத்து எடுக்கலாம்

கடலில் முழ்கினால் முத்து எடுக்கலாம்
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 6
Close (X)

பொன்மொழி

கடலில் முழ்கினால் முத்து எடுக்கலாம்: கடனில் முழ்கினால் சொத்தை இழக்கலாம்.

பெர்னாட்ஷா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே