உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள். பணத்தை - பெர்னாட்ஷா

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள்

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள்
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 5
Close (X)

பொன்மொழி

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள். பணத்தை நம்பிக்கையான இடத்தில் வையுங்கள்.

பெர்னாட்ஷா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே