நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான். ஆனால் நல்லது, - பெர்னாட்ஷா

நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான் ஆனால்

நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான் ஆனால்
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 8
Close (X)

பொன்மொழி

நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான். ஆனால் நல்லது, கெட்டது தெரியாத நல்லவராய் இருப்பது ஆபத்தானது.

பெர்னாட்ஷா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே