தமிழ் - ஆங்கிலம் அகராதி

Tamil - English Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


ஞாபகார்த்தச் சொற்பொழிவு

ஞாபகார்த்தச் சொற்பொழிவு


memorial lecture


திருத்து | நீக்கு

புதிய ஞாபகார்த்தச் சொற்பொழிவு தமிழ் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add ஞாபகார்த்தச் சொற்பொழிவு New Words to Tamil - English Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே