தமிழ் - ஆங்கிலம் அகராதி

Tamil - English Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


தேடப்படுகின்ற

தேடப்படுகின்ற


wanted


திருத்து | நீக்கு

புதிய தேடப்படுகின்ற தமிழ் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add தேடப்படுகின்ற New Words to Tamil - English Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே