தத்துவம்

பொன்னி நதி அவ்வளவு
போன ரத்தம் போன பின்பு
கன்னியரை எசுதடா உள்ளம்
அது
கால் இடரி யானை விழும் பள்ளம்


  • கவிஞர் : கண்ணதாசன்
  • நாள் : 21-Apr-12, 12:34 pm
  • பார்வை : 140

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே