தத்துவம்

பொன்னி நதி அவ்வளவு
போன ரத்தம் போன பின்பு
கன்னியரை எசுதடா உள்ளம்
அது
கால் இடரி யானை விழும் பள்ளம்


கவிஞர் : கண்ணதாசன்(21-Apr-12, 12:34 pm)
பார்வை : 140


மேலே