பிரச்னை

திண்ணை இருட்டில் எவரோ கேட்டார்
தலையை எங்கே வைப்பதாம் என்று
எவனோ ஒருவன் சொன்னான்
களவு போகாமல் கையருகே வை.


  • கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்
  • நாள் : 9-Sep-14, 2:21 pm
  • பார்வை : 0

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே