நாயகம்

மனிதர் போற்றும் சாமிகளில்
ஒற்றைக் கொம்பு கணபதியை
எனக்கு பிடிக்கும். ஏனெனில் வே
றெந்த தெய்வம் வணங்கியபின்
ஒப்புக் கொள்ளும் நாம் உடைக்க?


கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்(9-Sep-14, 2:21 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே