உனது கனவுகள்

எனது உறக்கத்தின்
வாசலில்
நான் காவல்
வைத்திருக்கிறேன்.
உனது கனவுகளை
மட்டும் அனுமதிக்க..


கவிஞர் : தபு ஷங்கர்(23-Sep-15, 4:40 pm)
பார்வை : 0


மேலே