நறுக்குகள் - மானம்

கோவணம்
அவிழ்க்கப்பட்டதா?

அவன்
கைகளை
வெட்டு.

கெஞ்சி வாங்கி
கோவணம்
கட்டாதே.

அம்மணமாகவே
போராடு.


  • கவிஞர் : காசி ஆனந்தன்
  • நாள் : 7-May-11, 8:06 pm
  • பார்வை : 65

மேலே