தெரிந்துகொள்

நான் உன்னைக் காதலித்தால்
நீ என்னைக் காதலிப்பாய்;
தேனும் தினையாவோம் என்று
தென் பாங்கிசை பாடவில்லை தோழி -- இதைத்
தெரிந்துகொள் புரிந்துகொள் தோழி!

காதலிப்ப தென்இயற்கை
காதலிலே உன்னையன்றி
மாதரசி வேறறியேன்!
மதிபோன்ற நின்முகத்தின் சிரிப்பு -- எனை
மதிமயக்கும் அன்பின் வலைவிரிப்பு!

உன்னைக் காணும் பொருட்டுநான்
ஓடிவரும் அருவியன்றி
என்னை உன்முன் காட்டுதற்காய்
என்றும் வந்து நிற்கமாட்டேன் தோழி -- நமை
ஒன்றிணைத்த இயற்கைத்தாய் வாழி!


கவிஞர் : பாரதிதாசன்(4-Jan-12, 6:54 pm)
பார்வை : 31


மேலே