கமல் ராஜ் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  கமல் ராஜ்
இடம்:  திருச்சி
பிறந்த தேதி :  28-Aug-1990
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Oct-2016
பார்த்தவர்கள்:  25
புள்ளி:  2

என்னைப் பற்றி...

கவிஞனாக காத்திருப்பவன்...

என் படைப்புகள்
கமல் ராஜ் செய்திகள்
கமல் ராஜ் - கமல் ராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Oct-2016 1:34 pm

அன்புள்ள தனலட்சுமிக்கு,

அன்பு மனைவி தனலட்சுமி
என் வாழ்வில் வந்த மஹாலட்சுமி

வந்தேனே உன்னை விட்டு வெளிநாடு
என் வாழ்வின் சொர்கம் அது நம் வீடு

கனவில் கண்டேன் உன் முகம்
அதுவே இன்று என் சுகம்

அன்று என் வார்த்தைகள் முழுவதும் என் தனம்
இன்று என் நினைவுகளால் உனக்கு வந்தனம்

இங்கு கைகள் முழுவதும் பெரு பணம்
ஆனால் நிம்மதி இன்றி என் மனம்

அழகே உந்தன் புன்னகை
அதற்கு ஈடாகுமா இன்று நான் தரும் பொன்நகை

தேவதையே உந்தன் அழகிய விழிகள்
அதை காணாத என் கண்ணில் கண்ணீர் துளிகள்

அன்புடன் நீ தரும் முத்தம்
அதை எண்ணியே வாழ்கிறேன் நித்தம்

கண்டவர் வியக்கும் அதிசய பிறவி
உன் கூந்தலில் கண்டே

மேலும்

மிக அருமை......வாழ்த்துக்கள் 19-Oct-2016 1:36 pm
அன்புக்கு நன்றி... மிக்க மகிழ்ச்சி... தோழரே எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை... இது வெறும் கற்பனையே... 19-Oct-2016 11:34 am
தூரங்கள் கடந்தாலும் மனதின் இடைவெளிகள் என்றுமே அருகில் தான் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Oct-2016 9:34 pm
கமல் ராஜ் - கமல் ராஜ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Oct-2016 1:34 pm

அன்புள்ள தனலட்சுமிக்கு,

அன்பு மனைவி தனலட்சுமி
என் வாழ்வில் வந்த மஹாலட்சுமி

வந்தேனே உன்னை விட்டு வெளிநாடு
என் வாழ்வின் சொர்கம் அது நம் வீடு

கனவில் கண்டேன் உன் முகம்
அதுவே இன்று என் சுகம்

அன்று என் வார்த்தைகள் முழுவதும் என் தனம்
இன்று என் நினைவுகளால் உனக்கு வந்தனம்

இங்கு கைகள் முழுவதும் பெரு பணம்
ஆனால் நிம்மதி இன்றி என் மனம்

அழகே உந்தன் புன்னகை
அதற்கு ஈடாகுமா இன்று நான் தரும் பொன்நகை

தேவதையே உந்தன் அழகிய விழிகள்
அதை காணாத என் கண்ணில் கண்ணீர் துளிகள்

அன்புடன் நீ தரும் முத்தம்
அதை எண்ணியே வாழ்கிறேன் நித்தம்

கண்டவர் வியக்கும் அதிசய பிறவி
உன் கூந்தலில் கண்டே

மேலும்

மிக அருமை......வாழ்த்துக்கள் 19-Oct-2016 1:36 pm
அன்புக்கு நன்றி... மிக்க மகிழ்ச்சி... தோழரே எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை... இது வெறும் கற்பனையே... 19-Oct-2016 11:34 am
தூரங்கள் கடந்தாலும் மனதின் இடைவெளிகள் என்றுமே அருகில் தான் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Oct-2016 9:34 pm
கமல் ராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Oct-2016 1:34 pm

அன்புள்ள தனலட்சுமிக்கு,

அன்பு மனைவி தனலட்சுமி
என் வாழ்வில் வந்த மஹாலட்சுமி

வந்தேனே உன்னை விட்டு வெளிநாடு
என் வாழ்வின் சொர்கம் அது நம் வீடு

கனவில் கண்டேன் உன் முகம்
அதுவே இன்று என் சுகம்

அன்று என் வார்த்தைகள் முழுவதும் என் தனம்
இன்று என் நினைவுகளால் உனக்கு வந்தனம்

இங்கு கைகள் முழுவதும் பெரு பணம்
ஆனால் நிம்மதி இன்றி என் மனம்

அழகே உந்தன் புன்னகை
அதற்கு ஈடாகுமா இன்று நான் தரும் பொன்நகை

தேவதையே உந்தன் அழகிய விழிகள்
அதை காணாத என் கண்ணில் கண்ணீர் துளிகள்

அன்புடன் நீ தரும் முத்தம்
அதை எண்ணியே வாழ்கிறேன் நித்தம்

கண்டவர் வியக்கும் அதிசய பிறவி
உன் கூந்தலில் கண்டே

மேலும்

மிக அருமை......வாழ்த்துக்கள் 19-Oct-2016 1:36 pm
அன்புக்கு நன்றி... மிக்க மகிழ்ச்சி... தோழரே எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை... இது வெறும் கற்பனையே... 19-Oct-2016 11:34 am
தூரங்கள் கடந்தாலும் மனதின் இடைவெளிகள் என்றுமே அருகில் தான் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Oct-2016 9:34 pm
கருத்துகள்

மேலே