லிகோ - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  லிகோ
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  24-Jul-2020
பார்த்தவர்கள்:  127
புள்ளி:  6

என் படைப்புகள்
லிகோ செய்திகள்
லிகோ - லிகோ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-Jul-2020 6:43 pm

இமயம் தொடும் வசதி இருப்பினும்,
சந்தோசம் இல்லையேல்,பயனில்லை..
பாதாளம் தொடும் வறுமை இருப்பினும்,
சந்தோசம் இருந்தால்,துயரில்லை..

"இவ்வுலகில் விலைமதிப்பில்லாதது
உன் சிரிப்பும்,சந்தோசமுமே"

மேலும்

நன்றி 26-Jul-2020 7:34 pm
நன்றாக சொன்னீர்கள் தோழரே. 26-Jul-2020 3:18 pm
லிகோ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jul-2020 6:28 pm

நீ முடியாது என்று சொல்லியும்...
பிறர் முடியும் என்று சொல்லி,செய்வது நம்பிக்கை அல்ல....
பிறர் முடியாது என்று சொல்லியும்...
நீ முடியும் என்று சொல்லி,செய்வதே நம்பிக்கை...😎

மேலும்

லிகோ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jul-2020 6:21 pm

நாடோடியாய் நாடுவிட்டு நாடு,
மனிதன்விட்டு மனிதன் தொற்றி,
இறுதியில் என்னிடம்(தமிழ்நாடு) வந்துள்ளாய்.....
நீ தந்தவை ஏராளம்!...
விடுமுறையை விருந்தளித்தாய்,
ஊதியத்தை உயர்த்தி ஊக்கப்படுத்தினாய்,
ஓய்வுகாணா உலகை ஓய்வில் ஆழ்த்தினாய்,
இயற்கையை இயல்பாக்கினாய்,
என் பண்பாட்டை எனக்கே பரிசளித்தாய்,
இவற்றை தந்துவிட்டு,என்
இன்னுயிரை பரிசாய்
வேண்டுகிறாய்.....
மருத்துவம் வியாபாரம்,
அரசியல் சாக்கடை,
துப்புரவு அசிங்கம் என்றோரை
தெய்வமாய் கும்பிடவைத்தாய்...
இருப்பினும்,
இவ்வுலகில் நீ பிரவேசித்தால்,
இடுகாடு உலகமாகும்..
நாங்கள் கண்ட தொற்றுக்கள் எண்ணற்றவை
அவைகளில் நீயும் ஒன்று!
உன்னை முறம் கொண்டு

மேலும்

லிகோ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Jul-2020 6:43 pm

இமயம் தொடும் வசதி இருப்பினும்,
சந்தோசம் இல்லையேல்,பயனில்லை..
பாதாளம் தொடும் வறுமை இருப்பினும்,
சந்தோசம் இருந்தால்,துயரில்லை..

"இவ்வுலகில் விலைமதிப்பில்லாதது
உன் சிரிப்பும்,சந்தோசமுமே"

மேலும்

நன்றி 26-Jul-2020 7:34 pm
நன்றாக சொன்னீர்கள் தோழரே. 26-Jul-2020 3:18 pm
லிகோ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Jul-2020 6:37 pm

நாம் என்னதான் கல்லூரி,காதல்,நட்பைத்
தேடிச் சென்றாலும்...
வாழ்வில் சங்கடம் ஏற்படுகையில்
நாம் தேடுவது
"அம்மாவின் மடியையே"

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே