தனுஜன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  தனுஜன்
இடம்:  Periyaporathivu
பிறந்த தேதி :  27-Mar-1997
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  10-Feb-2017
பார்த்தவர்கள்:  59
புள்ளி:  9

என் படைப்புகள்
தனுஜன் செய்திகள்
தனுஜன் - தனுஜன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Aug-2023 9:10 pm

பல்கலைக்கழக நண்பர்களை பிரியும் போது...

97தொப்பில் கொடியகற்றி -பல
தொலைந்து போன நினைவுகளுடன்
தொலையாமல் வாழ்வதற்கு 
தோழ் கொடுத்த கிழக்கன்னையே!!!!!

கொரோனாவோடு போராடி
கோதாரி சகரானோடு திண்டாடி
தொலைத்த எம் தோழமையை- மீண்டும்
தொட்டணைக்க முடியுமா??

அறியாத zoom இனிலே- விடை
தெறியாத assignment உம்
மிச்சரோடு லெக்சருமாய்
மிரண்டது ஞாபகம் இருக்கிறதா?

படைப்பினிலே வேற்றவனாக்கி
உடுப்பினிலே மாற்றவனாக்கி-இன்று
தோற்றுப்போன சமூகத்தை- நம்
தோழமையே சீர்திருத்தும்

கீழ்தனமாய் நீராடி
கிட்ணஸ் சாதணை படைத்த
கிளர்ச்சியான கூட்டம் இன்று
கிளம்புகிறது பார்த்தாயோ!!!

கண் கலங்கி கவி செய்த-இந்த
கள்வனை மறந்திடாமல்-எங்கோ
கட்டழகாய் வாழ்வமைத்து
காட்டிடுவாய் இப் பாரினிற்கே.....

மேலும்

தனுஜன் - எண்ணம் (public)
18-Aug-2023 9:10 pm

பல்கலைக்கழக நண்பர்களை பிரியும் போது...

97தொப்பில் கொடியகற்றி -பல
தொலைந்து போன நினைவுகளுடன்
தொலையாமல் வாழ்வதற்கு 
தோழ் கொடுத்த கிழக்கன்னையே!!!!!

கொரோனாவோடு போராடி
கோதாரி சகரானோடு திண்டாடி
தொலைத்த எம் தோழமையை- மீண்டும்
தொட்டணைக்க முடியுமா??

அறியாத zoom இனிலே- விடை
தெறியாத assignment உம்
மிச்சரோடு லெக்சருமாய்
மிரண்டது ஞாபகம் இருக்கிறதா?

படைப்பினிலே வேற்றவனாக்கி
உடுப்பினிலே மாற்றவனாக்கி-இன்று
தோற்றுப்போன சமூகத்தை- நம்
தோழமையே சீர்திருத்தும்

கீழ்தனமாய் நீராடி
கிட்ணஸ் சாதணை படைத்த
கிளர்ச்சியான கூட்டம் இன்று
கிளம்புகிறது பார்த்தாயோ!!!

கண் கலங்கி கவி செய்த-இந்த
கள்வனை மறந்திடாமல்-எங்கோ
கட்டழகாய் வாழ்வமைத்து
காட்டிடுவாய் இப் பாரினிற்கே.....

மேலும்

தனுஜன் - எண்ணம் (public)
17-Aug-2023 5:30 pm

கந்தனிடம் வேண்டினேன்
காமம் இல்லா கன்னிகையை காட்டு-என்று
வேடிக்கையானவன் விளையாடிவிட்டான்
சீர்குழைந்து நிற்கிறேன்
சில நிமிடம் வாழ்ந்ததால்!!!!

ஊரை உறவை அர்ப்பணித்து
உனக்காக கட்டிய கோட்டை
ராணி இன்றி தவிக்கிறது சகியே!!!

இல்லை என்று நினைத்தால்- நான்
இல்லாமல் போய் விடுவேன்
இருப்பதாய் வாழ்கிறேன்-உன்னிடம்
இருந்த சில நொடிகளுக்காக!!!!

கவி-Thanujan SK

மேலும்

தனுஜன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Feb-2017 8:28 am

சந்தோசத்திற்கும்.......
சொர்க்கத்திற்கும்.......
சிறு வித்தியாசம் தான்.

காதலியோடு இருந்தால்...
சந்தோசம்.
நண்பனோடு இருந்தால்....
சொர்க்கம். by:-lee

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே