தாமரை குறிப்பு

(Thamarai)

 ()
பெயர் : தாமரை
ஆங்கிலம் : Thamarai
பாலினம் : பெண்
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா

தாமரை கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே