அர்த்தம் கேள்வி பதில்கள்

(அர்த்தம் Questions and Answers)


அர்த்தம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
பேடை என்ற சொல்லின் தமிழ் அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   பேடை
4 ராஜ்குமார்
22-Feb-18
பீடை அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   பீடை
0 ராஜ்குமார்
22-Feb-18
தீபாவளி அர்த்தம் தருக
 அர்த்தம் ,   தீபாவளி
1 ராஜ்குமார்
21-Feb-18
கைலாச வாசனே அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   கைலாச வாசனே
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
மேகவி என்ற சொல்லின் அர்த்தம் என்ன?
 அர்த்தம் ,   மேகவி
3 ராஜ்குமார்
01-Feb-18
கசல் என்ற சொல்லின் அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   கசல் ,   வேறு பேயர்
3 ராஜ்குமார்
31-Jan-18
வெத்து வேட்டு
 அர்த்தம் ,   வேறு பெயர்
2 ராஜ்குமார்
23-Jan-18
பற்றல்லால் என்ற சொல்லின் பொருள்
 அர்த்தம் ,   பற்றல்லால்
5 ராஜ்குமார்
18-Jan-18
தர்ஷினி பெயர் அர்த்தம் என்ன?
 அர்த்தம் ,   பெயர்
2 கீத்ஸ்
18-Apr-16
பெயரின் அர்த்தம்
 அர்த்தம்
8 கயல்விழி மணிவாசன்
07-Jan-16
girlguide
 அர்த்தம்
2 கயல்விழி மணிவாசன்
04-Nov-14
அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு என்றால் என்ன அர்த்தம்?
 அர்த்தம்
16 கீத்ஸ்
10-Sep-14
சரியான அர்த்தம்
 அர்த்தம்
6 அ வேளாங்கண்ணி
14-Oct-13

அர்த்தம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே