கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வெறும் அழகும் அந்தஸ்துமே காதலுக்கு உகந்ததாக பார்க்கப்படுவதால்

7%

காதல் ஒரு விளையாட்டைப்போல் ஆகி விட்டதால்

9%

வெறும் ஈர்ப்பினால் வருவதால்

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உண்மையாக காதலிக்காததால்

28%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

அந்தோனி sam கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே