கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


கவரும்

64%

கவராது

20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

16%

உங்கள் கருத்து

ஊழல்

53%

விலைவாசி உயர்வு

11%

அதிகாரவர்க்கத்தின் அத்துமீறல்

21%

சட்டம் ஒழுங்கு

0%

அனைத்தும்

16%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

விநாயகபாரதி.மு கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே