எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

புத்தாடையுடுத்தி புதுபொழிவாய், மத்தாப்புபோல் மனம்மகிழ, தீயவை ஒழிந்து நல்லவை...

புத்தாடையுடுத்தி புதுபொழிவாய்,
மத்தாப்புபோல் மனம்மகிழ,
தீயவை ஒழிந்து நல்லவை நடந்திட தித்திக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே! 

- அருண் குமார்

நாள் : 6-Nov-18, 12:55 am

மேலே