ஆங்கில மொழியின் ஆதிக்கம் பெருகக்காரணம் அன்னியர்களா?? நம் தமிழர்களா?? காரணம்??

ஆங்கில மொழியின் ஆதிக்கம் பெருகக்காரணம்
.....ஆதிக்கம் நிறைந்த அன்னியர்களா...??
இல்லை
.....ஆசை நிறைந்த நம் தமிழர்களா..??
காரணம் கூறுங்கள்....கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 19-Sep-14, 2:58 pm
0


மேலே