சூரிய ஒளி

ஏன் வானம் எமக்கு நீல நிறமாகத் தெரிகின்றது?கேட்டவர் : puranthara
நாள் : 29-Jul-15, 5:30 pm
0


மேலே