சூரிய ஒளி

ஏன் வானம் எமக்கு நீல நிறமாகத் தெரிகின்றது?


கேட்டவர் : puranthara
நாள் : 29-Jul-15, 5:30 pm
Close (X)

0
மேலே