காதலியை மறப்பது எப்படி ?

காதலித்த பெண்ணிற்கு திருமணம் இனிதே முடிந்தது, . அவளின் நினைவுகளை என்னுள் தேங்க விடாமல் அழித்து விட வழி சொல்லுங்கள் கவிதை நண்பர்களே !!கேட்டவர் : தங்கதுரை
நாள் : 18-Sep-15, 5:23 pm
1


மேலே