கல்வி

மாணவர்களின் அறிவுக்கும்(knowledge) மதிப்பெண்-க்கும்(mark) ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்கா?

கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்களை மதிப்பெண்ணை வைத்து பிரிக்கிறார்களே அது சரியா?கேட்டவர் : பார்த்திபன்
நாள் : 3-Jan-16, 10:37 am
1


மேலே