கடகம் இராசி ஆயில்யம் நட்சத்திரம்


கடகம் இராசி ஆயில்யம் நட்சத்திரம் - இதில் பிறந்தவர்கள் என்றால் ஏன் மக்கள் தவறாகா சித்தரிக்கின்றனர்?


பதில் அளி
-1 கேட்டவர் : கீத்ஸ் , 6-May-17, 1:54 pm
Close (X)


மேலே