நான் புனைந்து எழுதும் படைப்புகள் பதிவாகவில்லை

அய்யா இரண்டு நாட்களாக நான் செய்யும் பதிவுகள் ஏதும் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதில்லை
ஏன் என்ன காரணம் தெரியவில்லை


கேட்டவர் : சக்கரைவாசன்
நாள் : 18-Jan-19, 11:24 pm
0
மேலே