குழப்பம்

மனதில் ஒருவரால் குழப்பம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன? ( அனால் அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர்)கேட்டவர் : இராபூவரசன்
நாள் : 6-Nov-19, 1:04 pm
0


மேலே