செண்பகத்தோட்டம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

செண்பகத்தோட்டம்

செண்பகத்தோட்டம் விமர்சனம். Tamil Books Review
சாண்டில்யன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட சமூகக் கதை, செண்பகத்தோட்டம்.

நகர தோழர்கள் காணாத ஒரு வாழ்கை, தமிழ் நாட்டின் கிராம தோழர்களுக்கு பழகிய சுவாரஸ்யமான வாழ்கையை சிறப்பாக விளக்கும் கதை.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 14-Aug-14, 6:59 pm

செண்பகத்தோட்டம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே