கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வேலைக்கு செல்லும் திருமணமான பெண்களின் நிலை அவர்களது கணவரிடம் அல்லது குடும்பத்தினரிடம் எப்படி உள்ளது?


வேலைக்கு செல்லும் திருமணமான பெண்களின் நிலை அவர்களது கணவரிடம் அல்லது குடும்பத்தினரிடம் எப்படி உள்ளது?


vickramhx 28-Mar-2014 இறுதி நாள் : 04-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அதிகப்படியான மன உளைச்சலுக்கும் துன்பத்திற்க்குமே ஆளாகிறார்கள்

14 votes 61%

சரிசமமாக கருதப்படுகிறார்கள்

3 votes 13%

மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தப்படுகின்றனர்

2 votes 9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

அதிகப்படியான மன உளைச்சலுக்கும் துன்பத்திற்க்குமே ஆளாகிறார்கள்

31 votes 61%

சரிசமமாக கருதப்படுகிறார்கள்

9 votes 18%

மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தப்படுகின்றனர்

5 votes 10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6 votes 12%


மேலே