கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

புதிய அரசாங்கம் விரைவில் தனது முதல் பட்ஜெட்டை வெளியிட உள்ளது அதில் வருமான வரி சம்பந்தமான உங்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?


புதிய அரசாங்கம் விரைவில் தனது முதல் பட்ஜெட்டை (வரவு செலவுத் திட்டம்) வெளியிட உள்ளது. அதில் வருமான வரி சம்பந்தமான உங்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?


vickramhx 05-Jun-2014 இறுதி நாள் : 12-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

3 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

4 votes 36%

5 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

5 votes 45%

10 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

0 votes 0%

வருமான வரி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட வேண்டும்

1 votes 9%

இப்போதைய நிலையையே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

1 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

3 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

5 votes 50%

5 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

5 votes 50%

10 லட்சம் வரை வருமானத்திற்கு வரிவிலக்கு

0 votes 0%

வருமான வரி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட வேண்டும்

0 votes 0%

இப்போதைய நிலையையே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

0 votes 0%


மேலே