கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மோடி அரசின் முதல் பட்ஜெட்டிற்கு எவ்வளவு மதிப்பீடு அளிப்பீர்கள்?


மோடி அரசின் முதல் பட்ஜெட்டிற்கு எவ்வளவு மதிப்பீடு அளிப்பீர்கள் (0 முதல் 5 வரை)?


vickramhx 11-Jul-2014 இறுதி நாள் : 18-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

0 - சிறந்தது

4 votes 20%

1

2 votes 10%

2

3 votes 15%

3

5 votes 25%

4

0 votes 0%

5 - மோசமானது

6 votes 30%

வாசகர் தேர்வு

0 - சிறந்தது

17 votes 37%

1

6 votes 13%

2

7 votes 15%

3

6 votes 13%

4

2 votes 4%

5 - மோசமானது

8 votes 17%


மேலே