கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பெண்கள் தனக்கென்று நிலையான ஒரு வேலையில் இல்லாமல் திருமணம் செய்துக் கொள்வது சரியா?


பெண்கள் தனக்கென்று நிலையான ஒரு வேலையில் இல்லாமல் திருமணம் செய்துக் கொள்வது சரியா?


keerthilakshmi 11-Feb-2015 இறுதி நாள் : 23-Feb-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தனி மனித விருப்பம்

6 votes 67%

சரி

0 votes 0%

சரியல்ல

3 votes 33%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

தனி மனித விருப்பம்

5 votes 42%

சரி

2 votes 17%

சரியல்ல

5 votes 42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே