கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பாரதீய ஜனதா ஆட்சியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசாங்கம் திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக அறிவிக்குமா ?

பாரதீய ஜனதா ஆட்சியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசாங்கம் திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக அறிவிக்குமா ? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

பாரதீய ஜனதா ஆட்சியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசாங்கம் திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக அறிவிக்குமா ?


செ.பா.சிவராசன் 08-Jun-2015 இறுதி நாள் : 03-Sep-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

5 votes 71%

இல்லை

2 votes 29%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

13 votes 54%

இல்லை

11 votes 46%


மேலே