கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காதலித்த குற்றத்திற்காக தான் பாசமாக வளர்த்த பேத்தியின் தலையை துண்டித்த தாத்தாவின் செயல் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


காதலித்த குற்றத்திற்காக தான் பாசமாக வளர்த்த பேத்தியின் தலையை துண்டித்த தாத்தாவின் செயல் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 01-Oct-2015 இறுதி நாள் : 04-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கொடூரமான செயல்

8 votes 89%

ஜாதி வெறி தலைஒங்கி விட்டது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 11%

வாசகர் தேர்வு

கொடூரமான செயல்

21 votes 64%

ஜாதி வெறி தலைஒங்கி விட்டது

9 votes 27%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 9%


மேலே